Aktuality

ING. PAVLA DUDYSOVÁ – EKOUČITEL ROKU 2017/2018

5 učitelů z celé České republiky získalo certifikát Ekoučitel roku 2017/2018. Máme nesmírnou radost, že je mezi nimi naše koordinátorka environmentální výchovy paní Ing. Pavla Dudysová, která organizuje se studenty celou škálu akcí, projektů či sbírek. Spolu se studenty se více než 10 let podílí na celonárodním projektu Recyklohraní. V letošním roce se účastní ekologických a zvláště recyklačních programů, nad kterými má záštitu MŠMT České republiky, jejichž cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Za zmínku stojí právě probíhající recyklační programy „Vydržím víc a posloužím déle“, „Krok za krokem“ či „Přeměna odpadů na zdroje“ – jde o soutěž, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. V prosinci 2017 uspořádala na Dnu otevřených dveří pro veřejnost ekologickou osvětu na téma: „Děkujeme za to, že nás učíte recyklovat“. V rámci environmentální etiky, na téma Etika a společenská odpovědnost společnosti vytváří se žáky 1. ročníku leporelo, kdy je zdůrazněn závazek člověka vůči životnímu prostředí.