Aktuality

JAK NAŠI STUDENTI HODNOTÍ KARIÉROVÝ DEN

Pracovní pohovor na profesionální úrovni nanečisto byl pro mě velkým přínosem do budoucna. Mohla jsem si vyzkoušet, jaké to opravdu je, ucházet se o pracovní místo, které jsem si ze čtyř nabízených profesí mohla vybrat. Zodpovídat na záludné otázky personalistů a vydat ze sebe odpověď, která má hlavu i patu tak, aby tomu i ostatní mimo mě porozuměli. Bylo to velice složité. Nervozita byla tedy na místě. Člověk by se měl vyjadřovat opravdu už jako dospělý a profesionál, přece jen to někoho čeká už za pár měsíců. Jsem si jista, že minimálně 50% z otázek, které nám byly položeny, nám budou položeny i v budoucnu, při našem „opravdovém přijímacím pohovoru“. Po ukončení nám personalistky daly zpětnou vazbu a poradily nám, jakým směrem bychom na základě našich odpovědí měli směřovat. Jsem vděčná za tuto příležitost, která mi bude nápomocí v budoucnu.

Vendula Szurmanová

V pondělí jsem jako studentka čtvrtého ročníku střední školy měla možnost absolvovat přijímací pohovor s neziskovou organizací – Slezskou diakonií.

Každý z žáků měl mít připraven motivační dopis a životopis, tyto písemnosti nám pomohla vyhotovit a zdokonalit naše vyučující písemné elektronické komunikace, paní učitelka Schulhauserová.

Pohovory začínaly v osm hodin ráno a trvaly skoro celé vyučovaní. Každý žák v místnosti, kde se pohovory konaly, strávil přibližně dvacet minut. Tento čas byl věnován otázkám jak pouze informačním tak i psychologickým či také otázkám, které dokázaly poodkrýt uvažování a přemýšlení daného jedince. Mě osobně nejvíce zaujal výběr obrázků vystihujících danou pracovní pozici, nepřipadalo mi to vůbec jednoduché ale při plném soustředění je člověk schopen podat opravdu solidní výkon.

Pracovnice Slezské diakonie byly náležitě a svědomitě připraveny a věděly na co se ptát. Později každému jednotlivě doporučily, co by měl zlepšit a na jaké pracovní místo by se nejlépe hodil.

Jsem si zcela jistá, že tato zkušenost mi bude nápomocna i v budoucnu a už navždy bude v mé paměti zapsána jako první pracovní pohovor, i když byl jen nanečisto.

Fabienne Maleňáková

V pondělí jsme měli ve škole výběrové řízení. Měla jsem z něho hrozné obavy a moc jsem si nedovedla představit, jak to bude probíhat. Když jsem vstoupila do dveří přivítaly mě moc milé paní personalistky. Představila, jsem se jim dala svůj motivační dopis a životopis, který jsme museli napsat ve škole. Nejprve jsem si musela vybrat pět obrázků se slovy, které jsou pro mě v mém životě nejdůležitější a říct ji proč jsem si je vzala. Potom se mě ptaly, proč jsem měla zájem vybrat si funkci na pracovníka v sociálních službách, co mě k tomu vedlo. Jestli bych si dovedla představit práci s drogově závislýma. Moc bych si nedokázala

představit takovou práci s těmito lidmi, protože je to náročné. Ptali se mě, jak bych si představovala, jak by měl vypadat můj budoucí šéf v práci. Jestli bych dovedla skloubit práci se svým osobním životem a jestli bych byla ochotna se i kvůli práci přestěhovat. Jaký mám vztah k lidem a jestli by mě bavila práce se seniory nebo dětmi. Ale nejvíce mě zaujala jejich nabídka na letní brigádu, kterou mi paní personalistky doporučily. Jednalo by se o práci v domově seniorů, kde bych pro ně vymýšlela nějaké aktivity na paměť, četla jim knížky, zkusila je i pomáhat s jídlem. Druhá nabídka by byla vymýšlet aktivity odpoledne pro děti, aby se nenudily. Jsem ráda za takovou nabídku. A děkuji škole, že takovou zkušenost pro nás připravila a jsem ji za to dost vděčná. Protože teď už vím, jak to bude probíhat u ostrého pohovoru v práci.

Tereza Raszková

Dne 17. 2. 2020 jsem se v rámci Kariérního dne zúčastnila přijímacího pohovoru nanečisto. Měla jsem možnost vybrat si ze 4 povolání jedno, které mne zaujalo, a po sléze se o něj i ucházet. Zkušenost to byla pro mě i mé spolužáky opravdu velká, protože jsme si to mohli zažít a zkusit. Po této zkušenosti si můžeme udělat celkový obrázek o tom, jak pohovory probíhají, na co se nás můžou zeptat nebo naopak, na jakých otázkách nás mohou odpálit. Dostali jsme zpětnou vazbu a hodnocení, které je pro nás nakonec nejdůležitější. Zanedlouho, to totiž pro některé z nás už nebude jenom nanečisto, a proto jsem za tuto zkušenost velmi ráda.

Tereza Wojnarová

V pondělí, 17. února 2020, naší školu navštívily čtyři personalistky ze Slezské diakonie. Náplní dne byly přijímací pohovory, které jsme si mohli vyzkoušet nanečisto. Týden před touto akci byly na jejich stránkách vyvěšené čtyři nabídky volných pracovních míst. My, studenti, jsme měli za úkol si jednu z těchto pozic vybrat, napsat žádost o pracovní místo a životopis. V pondělí ráno si nás rozdělily do skupin a každá skupina měla dvě personalistky, které vedly pohovor. Na začátku jsme vyplnili krátký test, a poté následovaly samotné pohovory. Po představení jsme si vybrali pět kartiček s různými hesly, např. rodina, láska, přátelství. Potom se nás ptaly, proč jsme si vybrali právě tyto, a proč jsou pro nás jak v soukromém životě, tak v tom profesním důležité. Poté následovaly různé otázky, které měly posoudit, jestli jsme pro tuto práci vhodní zájemci. Podle mého názoru to byla dobrá zkušenost, upozornily nás na chyby, kterým je lepší se vyhnout a poradily nám jak vystupovat abychom byli ještě lepší.

Aneta Königová

Dne 17. 2. 2020, jsem se ve škole zúčastnil výběrového řízení na nečisto.

Tato akce se povedla a byl jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet, jak to vlastně bude vše probíhat.

Určitě jsem pochytil nějaké rady, které by se mi mohly do budoucna u výběrového řízení hodit.

Tomáš Krč

V pondělí 17. 2. 2020 se naše škola zúčastnila projektu kariérní den, který pořádala Slezská diakonie. Šlo o simulovaný pracovní pohovor na různá pracovní místa, která jsme si předem vybrali a připravili se na ně. Zpracovali jsme si naše životopisy a motivační dopis k naší předem vybrané práci a okolo půl hodiny jsme odpovídali na otázky, které nám udělily dvě personalistky.

Moje postřehy jsou velice pozitivní. Získali jsme nějaké zkušenosti a představu o tom, jak pracovní pohovor vypadá. Personalistky byly velmi příjemné a ochotné pomocí. Určitě nás to posunulo a krůček dál, jelikož o každé chybě jsme byli poučení a příští pohovor proběhne o něco lépe. Jsem rád, že i naše škola měla možnost nám poskytnout tuto příležitost.

Dawid Wojciuch