Aktuality

Konference Perspektiva lidí v sociálních službách z pohledu zaměstnavatelů a vzdělavatelů 8. října 2019, VOŠ sociální v Ostravě

Nejen pro mne, ale i pro studentky oboru Veřejnosprávní činnost, třídy 2. A, Hanku Klapsiovou, Miriam Lasotovou a Veroniku Machačovou, byla konference velice zajímavá.

Sociální služby mají kvalifikaci na své zaměstnance upravenou v Zákoně č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Kvalifikace sama o sobě, ale samozřejmě nestačí. Nezbytným předpokladem pro práci s různými cílovými skupinami klientů v nejrůznějších složitých sociálních situacích je motivace zaměstnance, zájem a víra ve smysl práce, která stojí za dobře poskytovanou sociální službou.

Neméně důležitou otázkou a výzvou zůstává také udržení zaměstnanců v profesích sociálních služeb.

Jak se to může podařit a jaké jsou příklady dobré praxe v oblasti personální práce nám zajímavě přednášeli odborníci. Jako první vystoupil s příspěvkem pan Ing. Tomáš Kotyza, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Hlavní myšlenkou jeho projevu byla informace o jeho přesvědčení, že úspěch samotné organizace závisí na schopnosti a loajálnosti týmu pracovníků, které má. Proto je nutné neustálé zlepšování péče o zaměstnance a jejich motivovanost.

Poutavý příspěvek zazněl i z úst paní Mgr. Zuzany Filipkové, Ph.D., ředitelky Slezské diakonie. Paní ředitelka je přesvědčená, že práce má být pro člověka i životní láskou a podpora a motivace zaměstnanců pro zaměstnavatele pak není obtížná.

Dalším přednášejícím byl pan Bc. Martin Pražák, DiS., ředitel Charity Ostrava. Pan ředitel neziskové organizace, která poskytuje na Ostravsku ve 21 střediscích sociální a zdravotní služby, je přesvědčen o tom, že motivace pracovníků úzce souvisí s posilováním příznivé atmosféry na pracovištích. Jejím základem je vzájemná důvěra a otevřenost při řešení příznivých i nepříznivých skutečností.

Paní Ing. Eva Cholewová, ředitelka Nového domova v Karviné, organizace, která poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, vystoupila rovněž se zajímavým příspěvkem. Hlavní myšlenkou jejího poutavého projevu bylo její přesvědčení, že zaměstnanci mají cítit především hrdost na firmu, ve které pracují, pak jsou spokojení a motivovaní k pěkným pracovním výsledkům.

Nevšední příspěvek přednesla paní Joy Ryan, prezidentka společnosti Dakota Boys and Girls ranch. Hlavním posláním zmíněné společnosti je pomáhat ohroženým dětem a jejich rodinám v nepříznivých sociálních situacích. Paní Ryan je přesvědčená o tom, že nejlepší motivací zaměstnanců je poctivý a seriózní přístup zaměstnavatelů k nim samotným.

Posledním příspěvkem byla prezentace paní Mgr. Lenky Waszutové, MBA, vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů a Tiskové mluvčí Slezské diakonie. Hlavní myšlenkou projevu bylo přesvědčení o tom, že za úspěchy organizací stojí úspěšní zaměstnanci a primární rolí vedoucích zaměstnanců je objevovat potenciál lidí a rozvíjet ho.

Nejdůležitější je pozitivní motivace zaměstnanců a její podstatou jsou:

– naslouchání zaměstnancům

– vstřícná komunikace se zaměstnanci

– projevy vděčnosti zaměstnancům za dobře odvedenou práci

– povzbuzení zaměstnanců

– podání pomocné ruky zaměstnancům

– projevy důvěry zaměstnancům

Ing. Mária Schulhauserová