Aktuality

Mimořádné opatření

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

– osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

– osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Od zítra až do odvolání zůstávají žáci doma. Výuka bude pokračovat částečně vzdáleným přístupem dle průběžných pokynů jednotlivých vyučujících. Sledujte, prosím, informační kanály ( Bakaláři, e-mail, google, www školy a facebook školy). Obědy se automaticky po tuto dobu ruší.
V příloze přikládám celý text mimořádného opatření.

Ing. Olga Nádvorníková

ředitelka školy

Mimořádné opatření