Aktuality

NAŠI ŽÁCI mají dalších 7 let garantovány zahraniční stáže

V letošním roce naše škola, jako jedna z mála škol v České republice, dosáhla významného úspěchu v oblasti mezinárodních projektů mobility žáků v odborném vzdělávání a získala akreditaci Erasmus+, která jí umožní realizovat projekty zahraničních stáží pro naše žáky během celého nového programového období Erasmus+ 2021-2027.

Co tato akreditace znamená? Je to něco jako „členská karta“, která umožňuje realizaci zahraničních stáží pro naše žáky po dobu následujících 7 let v zemích EU i v zemích partnerských mimo EU (například Velká Británie). Naše škola se tímto může spolehnout na stabilní financování přípravy i samotných stáží po celé uvedené období, aniž bychom museli každý rok podávat novou žádost.

Těšíme se na to, že v nejbližších 7 letech budeme moci skupiny našich žáků opět vysílat na třítýdenní odborné stáže, které jim umožní pracovat v zahraničních firmách a institucích a získat tak nesmírně cenné zkušenosti a poznatky, které jim pomohou v dalším studiu a po jeho ukončení pak najít uplatnění na trhu práce nejenom v České republice ale i v zahraničí.

O projektech Erasmus+ se můžete více dočíst na našich webových stránkách, kde jsou uvedeny další informace a taky prezentace z minulých let.

Ing. Janka Nogová
koordinátorka evropských projektů