Aktuality

NAŠI ŽÁCI „ROZHODOVALI“ O EVROPĚ

Maxmilián Turoň z 1. C a Jan Kyselý z 2. A zastupovali naši školu v projektu „ROZHODUJ O EVROPĚ“, který byl pořádaný Moravskoslezským krajem.

Co o tomto dni říká jeden z nich:
Po příjezdu jsme se rozdělili na dvě instituce (na Radu EU, tedy radu ministrů a Europarlament) a započalo oddělené jednání obou institucí. Předmětem jednání bylo potírání teroristického obsahu
online. Poté Rada i Parlament odhlasovali své pozměňovací návrhy a začalo společné jednání obou institucí. Bohužel však došlo k tomu, že návrh nařízení Evropské komise skrz Europarlament na
základě hlasování vůbec neprošel, tudíž naše mnohahodinová práce z tohoto hlediska přišla vniveč. Na druhou stranu jsme získali podstatné zkušenosti, naučili jsme se pohotově reagovat na argumenty do politologie podobně zasvěcených lidí a pokládat své vlastní věcné argumenty. Mně osobně tato konkrétní agenda zrovna nevyhovovala, poněvadž se zajímám výhradně o politiku zahraniční a obecně o teorii jako takovou. Bezpečnostní politika tedy můj šálek kávy opravdu není. Program byl zakončen nezávaznou debatou ve skupinách o vlivu EU na komunální politiku členských států (v našem případě šlo samozřejmě o ČR), o ekologii a o zahraniční politice (aktuální situace v Polsku a v Maďarsku), což mi již vyhovovalo o poznání více. Akce byla tedy opravdu kvalitně zpracovaná a získali jsme díky ní mnohé praktické zkušenosti. Ostatně celý život je o edukaci. Není vlastně větší svobody než svobody vzdělání, protože bez znalostí a informací bychom nebyli schopni opravdu naplno a racionálně využít naše ostatní svobody. K čemu svobody projevu, když neumím vyjádřit validní názor? K čemu vůbec svobody, když ji neumím definovat a ocenit ji? K čemu vůbec bytí, života, když nic nevím? Máme se vyvíjet, nikoliv stagnovat. A vzdělání je cestou vývoje. Náš mozek, naše myšlení je to nejcennější, co máme. A svobodné vzdělávání nám umožňuje jej rozvinout naplno. Nezapomínejme na to.

Maxmilián Turoň, 1. C