Aktuality

NAŠI ŽÁCI SE AKTIVNĚ PŘIPRAVUJÍ NA VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

V minulém týdnu žáci Třinecké obchodní akademie absolvovali sérii přednášek o Evropské unii. Pozvání přijala Mgr. Lenka Fonioková z informačního místa Eurocentrum Ostrava. V prvním bloku přednášek hovořila o volbách do Evropského parlamentu. Žáci mohli získat cenné informace o fungování EU, politickém systému i o samotných volbách, které se budou konat právě v letošním roce. Druhý přednáškový okruh se zabýval mýty ohledně EU, se kterými se můžeme setkávat v médiích. Přednášející uváděla tyto mýty na pravou míru a zároveň představovala fakta. Žáci si mohli utřídit své znalosti o EU, navíc odcházeli z přednášek s novými vědomostmi a dojmy. Děkujeme paní Foniokové i Eurocentru Ostrava, že se žáci mohli o EU učit i touto záživnou a zajímavou formou.

Mgr. Lenka Tomalová