Aktuality

Natáčení pořadu o sociálních službách

24. 9. v 7 h ráno naši školu navštívili pracovníci Slezské diakonie a začala tak příprava natáčení příspěvku o prestiži profese a budoucnosti práce v sociálních službách. Natáčení, které zajišťovalo PR oddělení Slezské diakonie, probíhalo formou diskuse.

Moderátorkou byla paní Mgr. Lenka Waszutová, MBA vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů, řečníky pak byly paní Lydie Wiselková, sociální pracovnice střediska SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov a rovněž paní Bc. Michaela Vrbovská, personalistka pro oblast Třinec, Frýdek-Místek, Karvinsko a úsek Brno.

Naši školu více než skvěle reprezentovaly slečny Hanka Klapsiová a Simona Neugebauerová, studentky třídy 4. A, oboru Veřejnosprávní činnost. Studentky diskutovaly na odborné téma Povědomí veřejnosti o sociálních službách. Studenti třídy 1. A a 2. A oboru Veřejnosprávní činnost, jenž se natáčení rovněž účastnili v plénu, měli také možnost vyjádřit se ke zmíněnému tématu.

Jednou ze zajímavých otázek byla motivace k profesnímu vzdělávání. Z diskuse vyplynulo, že nejdůležitější je přechod od vnější motivace „musím se učit“ k motivaci vnitřní „chci se učit“. S jakými nástroji vnitřní motivace přichází? S porozuměním, proč to dělám, co mi to přinese, jak toho budu moci využít v praxi, jak se tím změní kvalita mého života, mé práce. Uvědoměním, že případné ztráty, tj. musím tomu věnovat čas, někam jet, atd. nepřevyšují benefity získané tím, že se něco nového naučím. Známý citát Herberta Spencera „Hlavním cílem vzdělání není vědění, nýbrž jednání.“ je krásným mottem pro vzdělávání, jenž nemá být jen cílem, ale spíše startovací čarou k nacházení dalších cest, ať už pracovních nebo osobních.

I jménem studentů ráda děkuji zaměstnancům Slezské diakonie za příležitost vzdělávat se atraktivními metodami. Nejen tedy možností zúčastnit se natáčení, dozvědět se takto zajímavé informace z praktického profesního života a diskutovat na odborné téma, ale také prostřednictvím dalších aktivit Slezské diakonie pro naše studenty. Hlavně se jedná o zajištění odborné školní řízené praxe pro studenty oboru Veřejnosprávní činnost. Významným obohacením výuky předmětu Veřejná správa jsou také profesionálně zpracovaná videa, pořady na různá témata ze sociální oblasti i využívané možnosti exkurzí do středisek Slezské diakonie v Třinci a odborné přednášky pracovníků těchto středisek. Oblíbenou a již tradiční akcí jsou rovněž tzv. Pracovní pohovory na nečisto, které vedou zkušené personalistky Slezské diakonie.

Ing. Mária Schulhauserová