Aktuality

Návštěva knihovny 22.9.2016

Dne 22. 9. a 4. 10. se třídy 1.A a 1.C zúčastnily úvodní lekce v knihovně Třinec. Jako každý rok i letos pro ně byly připraveny zajímavé aktivity sloužící k seznámení s prostředím knihovny, s různými knihami a akcemi, které Knihovna Třinec pořádá. Díky patří paní Hance Pietrové za zpracování celé lekce a také pozorným studentům, kteří si jistě návštěvu nejen užili, ale dozvěděli se spoustu zajímavých a užitečných věcí.

Jitka Jurzykowská