Aktuality

„NEBOJ SE POMOCI“ – POSKYTOVÁNÍ LAICKÉ PRVNÍ POMOCI

Letos v říjnu jsme navázali na projekt „NEBOJ SE POMOCI“, který jsme zahájili již minulý rok a díky
kterému máme všechny žáky naší školy odborně proškolené v poskytování první pomoci. Každý
zapojený žák musel formou praktické ukázky prokázat pochopení problematiky a reakci na
modelovou situaci. Vše bylo zakončeno udělením certifikátu, který žáci obdrželi za úspěšné
absolvování kurzu.
Děkujeme touto cestou Vzdělávacímu a výzkumnému institutu AGEL a Nemocnici AGEL Třinec Podlesí
za organizaci tohoto projektu a paní Kufové Pavlíně a Zientkové Žanetě za teoretické a především
praktické proškolení našich žáků v první pomoci.

Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy