Aktuality

„NEBOJ SE POMOCI“ – PROJEKT PRVNÍ POMOCI

Rádi bychom touto cestou poděkovali organizátorům celé akce, Vzdělávacímu a výzkumnému institutu AGEL a Nemocnici AGEL Třinec Podlesí, za příležitost účastnit se projektu “NEBOJ SE POMOCI“, který bezplatně podporuje zdravotní osvětu žáků škol v Moravskoslezském kraji.

Během uplynulých tří týdnů nás několikrát navštívily zaměstnankyně Nemocnice AGEL Třinec, paní Pavlína Kufová a Žaneta Zientková, aby naše žáky seznámily se zásadami první pomoci a resuscitace.

Velké díky patří i jim. Žáci byli proškoleni, jak se zachovat v situaci, kdy je první pomoc nutná, a také si vyzkoušeli na figurínách resuscitaci dospělé osoby, dítěte i miminka. Po absolvování kurzu každý obdržel platný certifikát.

Ing. Olga Nádvorníková

ředitelka školy