Aktuality

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY ZE DNÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: TÉMA – OBDOBÍ MEZI PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY A JPZ

1. Odevzdal/odevzdala jsem přihlášky na střední školy a co bude teď?
Pokud tě nikdo ze střední školy nekontaktoval, znamená to, že přihlášky jsou v pořádku a není potřeba dodávat žádné další údaje ani informace.
V tuto chvíli školy přihlášky zpracovávají a odesílají data na Cermat a připravují dopisy, které uchazečům pošlou poštou.
Zároveň na škole probíhají přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

2. Kde zjistím potřebné informace k JPZ a pohovoru?
Informace o odeslání pozvánek bude zveřejněna cca koncem března na webu školy a především, vše bude v doporučeném dopise, který přijde poštou. Dopis bude obsahovat pozvánku k JPZ i pohovoru, s uvedením přesného času, místa a všechny ostatní důležité pokyny a informace.

Pro více informací, kritéria a bodování navštiv naše stránky
https://www.tria-tr.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/
https://prijimacky.cermat.cz/