Aktuality

NOVÝ PROJEKT – HRDINA VŠEDNÍHO DNE

Škola nepředstavuje jen místo, v němž probíhá vzdělávání. Její role je mnohem větší a obsahuje v sobě zejména přípravu budoucí generace na její občanskou roli. Každopádně je nutné v rámci vzdělávacího systému tuto roli podporovat. Proto jsme se zapojili do projektu, který v České republice startuje v Třinci.

Projekt cíleně podporuje dobré stránky dětí tak, aby byly v životě připravené v případě nutnosti pomoci sobě i ostatním. V zásadě jde o to dětem říct, nebojte se, nebudete v tom sami, ostatní se přidají, buďte tím prvním.

Je důležité, aby lidé nebyli lhostejní, ale uměli zareagovat, když to situace vyžaduje. Projekt Hrdina všedního dne vede k větší odpovědnosti vůči svému okolí.

Více o projektu v sekci ŠKOLA – Projekt – Hrdina všedního dne zde