Aktuality

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna pro žáky

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,vyhlašuji z provozních důvodů na pátek 29. 9. 2017 pro žáky Třinecké obchodní akademie, spol. s r.o. ředitelské volno.