Aktuality

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K PODZIMNÍMU TERMÍNU MATURITNÍ ZKOUŠKY

Upozorňuji žáky, že poslední termín pro podání přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky řediteli školy je 25.6.2018.

Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka