Aktuality

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA ETIKA V PODNIKÁNÍ

Dne 11.12.2023 naši studenti 4.ročníků absolvovali již druhou část přednášky na téma Etika v podnikání, kterou jim prezentoval odborník ve výuce PhDr. Ing. Martin ČERNEK, Ph.D., MBA z Katedry ekonomie a hospodářské politiky, VŠ PRIGO, z. ú. Přednáška byla velmi zajímavá a rozšířila studentům obzor z oblasti etického a morálního chování, které se týká nejen soukromého sektoru, ale i situací běžného života. Toto téma úzce navazuje na aktuálně probírané učivo v předmětech právo a veřejná správa.