Aktuality

Přednáška o činnosti krajského zastupitelstva

V úterý 10. dubna 2018 navštívil naší školu člen krajského zastupitelstva pan Josef Alexander Matera. Důvodem byla přednáška pro studenty třetího a čtvrtého ročníku oboru Veřejná správa o činnosti zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

Přednáška byla velice profesionální a bylo znát, že se jednalo o předem připravenou a promyšlenou akci. Součástí přednášky byla také powerpointová prezentace, vypracovaná žákem 4. ročníku naší školy, která pomáhala studentům v orientaci při výkladu pana Mgr. Matery. Pro nás, studenty maturitního ročníku, byla tato událost velice přínosná. Mít k dispozici člověka z praxe a vyslechnout si reálné příklady, jako například o postupu krajského zastupitelstva ve věci udělení městu Třinec statut statutárního města, bylo zajímavé i užitečné ve vztahu k blížící se praktické maturitní zkoušce.

Oliver Štěpánek

žák 4. ročníku oboru Veřejná správa