Aktuality

Přednáška profesionálních personalistů aneb Žádná firma není úspěšnější než lidé v ní

Třída 4. A měla v pondělí 10. února t. r., zajímavou možnost, a to sledovat poutavou přednášku profesionálních personalistů.

Paní personalistky si připravily prezentaci o aktuálním trhu práce, požadavcích zaměstnavatelů na zaměstnance, působivých životopisech a žádostech o místa, přípravě na osobní pohovory.

Působivý a poučný byl vhled personalisty na uchazeče o zaměstnání, hlavně co se týče dodržování pravidel slušného chování, slušného oblečení, vystupování.

Těšíme se na příští pondělí, tj. 17. února t. r., na praktickou část práce profesionálních personalistů. V tomto termínu budou probíhat osobní pohovory personalistů se studenty třídy 4. A. Do pondělí  je nutné se pečlivě připravit – reagovat na konkrétní pozici (výběr studenti mají ze 4 možností), napsat životopis a motivační dopis,  pamatovat na sebeprezentaci a nezapomenout ani na vhodné oblečení a uplatnění pravidel slušného chování….

 

M. Schulhauserová

vyučující odborných předmětů