Aktuality

PREVENCE A ZODPOVĚDNOST ZA VLASTNÍ JEDNÁNÍ

V rámci preventivních aktivit jsme ještě na závěr školního roku využili služeb jednoho ze středisek Slezské diakonie. Vedoucí střediska a koordinátor terapeutické komunity EXIT z Komorní Lhotky vedli preventivní program Závislosti ve třídách 1. A a 1. C. Tato aktivita byla velmi zajímavá a podnětná. Chci za ni přednášejícím poděkovat. Následně tyto třídy zhlédly seriál #martyisdead, vítěze mezinárodní ceny Emmy v kategorii krátkých seriálů, na téma kyberšikany. První, druhé a třetí ročníky se postupně dívají na filmy s preventivní tematikou od režiséra Davida Vignera Abstinent, Jakub, Mezi nimi, Na hraně, Mezi stěnami, Sami nebo V labyrintu školy na klasická preventivní témata – šikana, manipulace, sexuální výchova, anorexie, bulimie, domácí násilí. Věříme, že žáci v těchto filmech najdou varování a poučení.

Školní metodik prevence
Mgr. Jitka Jurzykowská