Aktuality

PREVENTIVNÍ PROGRAM – KYBERŠIKANA, SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

Dne 12. 2. 2020 proběhly v rámci preventivních programů přednášky Poradny pro primární prevenci z Ostravy. Navštívil nás pan ředitel Bc. Tomáš Velička, který s druhými a třetími ročníky probíral téma Rizika elektronické komunikace (což je téma v současné době velmi aktuální) a s prvními ročníky téma Bezpečného sexuálního chování v dospívání. Žáci velmi pozorně poslouchali a jistě se dozvěděli spoustu nových informací a vzali si z nich zajisté ponaučení.

Mgr. Jitka Jurzykowská