ECDL

Žákům naší školy je umožněno získat certifikát ECDL s mezinárodní platností, příprava probíhá v rámci výuky.

ECDL – European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností. Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou zkoušky prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelné aktualizované databáze testovacích úloh. Ověřování ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska (naše škola spolupracuje se střediskem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava).