Kariérové poradenství

Kariérový poradce:   Mgr. Lucie Kantorová 

Konzultační hodiny:
  • Pátek 10:45 – 12:45 hod.

Systém kariérního poradenství staví na vstřícném přístupu a profesionalitě stejně, jako veškerá činnost školy, jenž plní stanovené cíle výchovně vzdělávacího procesu. Usilujeme o všestranný rozvoj osobnosti našich žáků tak, abychom z nich vychovali sebevědomé mladé lidi připravené pro aktivní život.

Školní poradenské pracoviště se soustředí především na následující činnosti:

  • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby,
  • příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV),
  • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí,
  • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče,
  • identifikace nadání/potenciálu každého žáka a podpora a vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice podpory nadání, tvorba školního systému identifikace a podpory nadání, komunikace a sdílení informací s ostatními školami a partnery v daném tématu,
  • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče,
  • podpora žáků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání,
  • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce na školách a podpoře při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.

Zaměstnanec připraví a zrealizuje se žáky měsíčně dvě individuální setkání, která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání. Počet stručný popis setkání bude uveden v reportu o činnosti školního kariérního poradce. Jedno individuální setkání se žákem lze v měsíci nahradit workshopem pro pedagogy/rodiče za účelem získání kompetencí pedagogů/rodičů při identifikaci nadání/potenciálu každého žáka, nebo za účelem přípravy školního systému identifikace podpory nadání.