Státní zkouška z grafických disciplín

Činnost zkušební instituce pro psaní na klávesnici, těsnopis a zpracování textu zajišťuje Národní pedagogický institut ČR. Zkušební období je jarní (duben až červen) a zimní (listopad až únor). Státní zkoušce se uchazeči mohou podrobit přímo v NPI ČR (Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10) nebo prostřednictvím škol ve svém regionu.

PROČ SLOŽIT STÁTNÍ ZKOUŠKU?

Protože absolvováním státních zkoušek získá úspěšný uchazeč vysvědčení, dokládající jeho znalosti a zejména dovednosti z písemné komunikace, které podporují efektivní výkon především administrativních činností.

Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto vysvědčení vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech.

Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně velmi známé mezi zaměstnavateli, kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce.

 

Zaměstnavatelé jsou tedy na vysvědčení o této zkoušce zvyklí a vědí, že je pro ně zárukou kvality uchazeče.

Podrobné informace k realizaci zkoušek včetně vydané vyhlášky, zkušebního řádu a výše úplat za zkoušky jsou zveřejněny na stránkách www.nuv.cz společně s formuláři předtisků a typovými úlohami se správným řešením.

 

Ing. Mária Schulhauserová
odborný garant zkoušek