Aktuality

Projekt Visegrad – mezinárodní projekt finanční gramotnosti

V rámci mezinárodního projektu Visegrad se studenti naší školy zúčastnili ve dnech 8.9 a 15.9 dvou zajímavých online workshopů na téma, v dnešní době hodně aktuální, a to Finanční gramotnosti. Získali nové vědomosti a informace z oblastí pojištění, investic, vývoje peněz, inflace apod. Přednáška od lektora Patrika Kindla byla zpestřena aktivitami pro studenty, kde mohli vyjádřit své názory na zadané téma nebo se zapojit do diskuse k příkladům a otázkám z praxe.

Tento workshop byl jistě velmi vhodným doplněním k již získaným znalostem a vědomostem studentů, a to nejen v oblasti ekonomie.

Ing. Renata Šlachtová