Aktuality

PRVÁCI SE VYDALI DO PRAHY

Dne 3.11.2023, byli studenti 1 A a 1 B tříd, na exkurzi Prahy. Navštívili Pražský hrad a jeho interiéry a následně pak budovu Senátu ČR. Nejprve na ně dýchala historická atmosféra interiéru Svatovítské katedrály, kde obdivovali její úžasnou architekturu, vitráže, fresky, hrobku Karla IV a další památky, ke kterým jim průvodkyně vyprávěla zajímavé příběhy. Pak se přesunuli do staré části Pražského hradu a do Vladislavského sálu, kde probíhají například inaugurace prezidentů a udělování vyznamenání a titulů. Prohlídku Pražského hradu pak zakončili návštěvou Zlaté uličky. Poté se studenti procházkou přesunuli do budovy Senátu ČR na prohlídku jeho historické části, kde mohli obdivovat dobové sály, kde se konají slavnostní zasedání senátu. K tomu jim průvodkyně udělala výklad o historii a také funkci a významu senátu a mohli si tak rozšířit obzor aktuálně probíraného učiva v předmětu veřejná správa a právo.