Aktuality

PRVNÍ MÍSTO V REGIONÁLNÍ SOUTĚŽI Z PRÁVA PRO TŘINECKOU OBCHODNÍ AKADEMII

Dvě skupiny žáků oboru Veřejnosprávní činnost ze tříd 4. A, ve složení Cao Xuan Hoang, Sabina Müllerová, Michaela Tomšů, Lenka Kocyanová, a 3. A, ve složení Markéta Cieslarová, Nikola Boščíková, Kristýna Kluzová, Kateřina Hubáčková, se účastnily Regionální soutěže z práva, kterou každé 2 roky pro školy Moravskoslezského kraje vyučující tento obor pořádá Obchodní akademie Ostrava – Mariánské Hory. Žáci zpracovali vlastní návrhy novel zákonů – Trestní zákoník a Zákon o specifických zdravotních službách.

V těchto novelách se soustředili na zvýšení ochrany života, jako hodnoty nejvyšší a také na oblast eutanázie. Tímto tématem se společnost zabývá již od 20 tých let minulého století a nastupující generace o něm zřejmě rozhodne.

Dne 28. března 2018 se sešlo 8 týmů přímo u organizátorů v Ostravě, kde svůj návrh soutěžící obhajovali před odbornou porotou. Členy poroty byli zkušení advokáti, kriminalista i vyučující práva. Soutěžící museli rovněž absolvovat test právních znalostí a všeobecného přehledu, který náš vítězný tým vypracoval na plný počet bodů.

Samotná obhajoba probíhala za přítomnosti „konkurentů“ z Frýdku-Místku, Ostravy, Orlové i Nového Jičína, kteří společně s porotou kladli doplňující otázky a velmi živě diskutovali o navržených změnách. V odpoledních hodinách zasedla porota a o pár desítek minut později vyhlásila ty nejúspěšnější. Z celkového pořadí týmů je patrné, že TRIA vychovává nejlepší žáky v tomto oboru:

1. místo: Třinecká obchodní akademie Třinec (TRIA)
Trestní zákoník, novelizace
složení týmu: Cao Xuan Hoang, Sabina Müllerová, Michaela Tomšů, Lenka Kocyanová

2. místo: Gymnázium PORG Ostrava
Trestní zákoník, novelizace

3. místo: Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek
Ústava ČR, novelizace

Děkujeme našim žákům za reprezentaci školy i našeho města a přejeme jim mnoho úspěchů u maturity i v dalším studiu.