Aktuality

RECYKLOHRANÍ

Žáci třídy 3.A oboru Veřejnosprávní činnost se v rámci environmentální výchovy zúčastnili zajímavého projektu s názvem Velké pátrání aneb Na stopě vody ve vaší sklenici, který se uskutečnil v rámci soutěže Recyklohraní. Úkolem bylo vytvořit schéma koloběhu vody ve vodárenství. Měli zohlednit reálná místa ve svém regionu, včetně jména a polohy vodního zdroje, čistírny odpadních vod atp. Na zpracování úkolu si dali opravdu záležet a za to jim patří velké poděkování od organizátorů této akce:

Milí přátelé Recyklohraní,

dovoluji si vám zaslat PODĚKOVÁNÍ za vypracování prvního osvětového úkolu letošního školního roku s názvem Velké pátrání aneb Na stopě vody ve vaší sklenici. Jste úžasní!

Ing. Renata Šlachtová

Poděkování za splnění úkolu