Aktuality

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů na pondělí 27.9.2021 pro žáky TŘINECKÉ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY ředitelské volno.

Ing. Olga Nádvorníková,
ředitelka školy