Aktuality

ROK S PRÁVEM NA TRIA

                    

Troufnete si tipnout, co se ve školním roce 2023/2024 TRII opravdu povedlo?
Kromě jiných skvělých akcí je to rozhodně úspěšné propojení školního učiva s právnickou praxí.
Školní rok odstartoval úspěšnou spoluprací s advokátní kanceláří HAJDUK  PATRNERS s.r.o., která nás zapojila do svého projektu pro střední školy s názvem „PODZIM S PRÁVEM“. V rámci tohoto projektu se naši třeťáci oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili ústního jednání u Okresního soudu ve Frýdku-Místku a navázali debatou s přítomným soudcem. Následně byli přítomni na zasedání zastupitelstva statutárního města Třinec, a to při projednávání rozpočtu na rok 2024. Při této příležitosti měli vybraní žáci možnost besedy s radní statutárního města Třince, která je seznámil s problematikou rozhodování zastupitelstva a zodpověděla všechny související otázky na tvorbu rozpočtu obce. Do konce tohoto školního roku čeká třeťáky ještě jedna účast u hlavního líčení, tentokrát z oblasti trestního práva. V tomto směru patří zejména velké dík panu Jakubovi Sembolovi, advokátovi advokátní kanceláře HAJDUK  PARTNERS s.r.o., který vše organizuje. U této advokátní kanceláře ještě chvíli zůstaneme.

Spolupráce probíhá formou účasti odborníků z praxe přímo ve výuce. Naši maturanti si vyslechli přednášku na téma „Trestněprávní okolnosti výroby, držení a nakládání s návykovými látkami“ a druháci zase přednášku na téma „Pořizování, přeposílání a sdílení choulostivých fotografií mladistvými v online prostoru – a s tím související trestní odpovědnost“. Obě přednášky vedl Milan Měchura, rovněž advokát advokátní kanceláře HAJDUK  PARTNERS s.r.o., který zaujal žáky zejména poznatky ze své praxe. V následujících týdnech ještě žáky čeká téma „Právní aspekty finanční gramotnosti“, které povede Martin Bielesz, advokát této advokátní kanceláře. Trestní právo patří u žáků bezpochyby mezi nejoblíbenější právní odvětví. Druháci a maturanti tak zavítali na trestní řízení u Okresního soudu v Ostravě, kde zjistili, že existují i situace, kdy stačí odcizit jogurty v hodnotě sto korun a dostat trest odnětí svobody, což bylo pro mnohé značně překvapivé. Co však považujeme za nejsilnější prožitek, je exkurze Věznice Karviná, která patří mezi tři nejpřísnější věznice v České republice. Vězeňská služba ČR pro naše maturanty připravila tříhodinový program, který zahrnoval přednášku, ukázku jednotlivých cel, výklad speciální pedagožky o významu terapeutických sezení s vězni, ukázku výzbroje a výstroje příslušníků vězeňské služby a také praktické nasazování pout na našich dobrovolnících. Jednalo se o zcela neopakovatelný zážitek, díky kterému jsme mohli nahlédnout do míst, která jsou široké veřejnosti zapovězena. Velké poděkování tak patří Vězeňské službě ČR, která žákům ukázala, jak různorodá a důležitá tato práce je.

Propojení teorie a praxe považujeme v právu za zcela nezbytné, a proto také úzce spolupracujeme se soudci z Okresního soudu v Ostravě a Frýdku-Místku, díky čemuž se i v budoucnu budeme moci jako veřejnost účastnit zajímavých ústních jednání v civilních řízeních či hlavních líčení v trestním řízení. Ve spolupráci s předsedou Okresního soudu ve F-M a paní primátorkou statutárního města Třinec jsme se rovněž zúčastnili simulovaného soudního jednání v rámci Dne otevřených dveří, které Okresní soud ve F-M pořádal v rámci celorepublikové akce „Noc s právem“.

Současně nezapomínáme ani na další oblasti práva, například na právo správní, v rámci něhož spolupracujeme s magistrátem statutárního města Třinec, jehož zaměstnanci rovněž ochotně navštěvují naši školu jako odborníci z praxe. Děkujeme paní Kateřině Vrtiškové, právničce právního odboru MMT, která našim žákům přiblížila problematiku zákona o svobodném přístupu k informacím. Dále také paní Ewě Sniegonové, vedoucí přestupkového oddělení, která žákům přiblížila problematiku přestupků a paní Monice Hojdyszové, vedoucí personálního oddělení, která poskytla praktické poznatky z oblasti pracovního práva.
Vzhledem k výše uvedenému nelze pochybovat o tom, že právo má v naší škole nezastupitelné postavení, díky kterému naši žáci získávají cenné poznatky do svého budoucího profesního i soukromého života.