Aktuality

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE 22. a 29. LISTOPADU 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření MZ, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve školách ve dnech 22. a 29. listopadu
2021 testování na onemocnění covid-19.

Postup testování
1. K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
2. Testování antigenními testy proběhne v kmenových třídách:
– v 8:00h (1. A, 2. A, 2. C, 3. A, 3. C, 4. A, 4. B
– v 7:10h (před odchodem na TV) 1. C.
Třídní učitelé provedou žáky celým procesem testování
3. Testování proběhne tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotníka.
4. Respirátory žáci odloží pouze krátce při vlastním testování.
5. Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den a hodinu, bude otestován bezprostředně po příchodu do školy.

Testování nepodstupují žáci, kteří předloží jeden z následujících dokladů:
1. Certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní.
2. Lékařské potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, kdy od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dní.
3. Platný negativní test z odběrového místa (PCR test platí 72 hodin)
Tento doklad žáci předloží svému třídnímu učiteli na místě testování.

Základní hygienická pravidla dle opatření
1. Mytí a dezinfekce rukou.
2. Ochrana úst a nosu respirátorem. Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni v učebnách, ochranný prostředek mít nemusí. V případě odmítnutí testování musí žák nosit respirátor po celou dobu pobytu ve škole.
3. Větrání.
4. Rozestupy (vždy, kdy je to možné).

Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy