Aktuality

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE 8. a 15. LISTOPADU 2021

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE 8. a 15. LISTOPADU 2021
Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření MZ, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 ve škole testování na onemocnění covid-19. Tyto termíny se týkají i okresu Frýdek – Místek. Průběh testování bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září.

Postup testování

1. K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
2. Testování antigenními testy proběhne v kmenových třídách:
– v 8:00h (1. A, 2. A, 2. C, 3. A, 3. C, 4. A, 4. B
– v 7:10h (před odchodem na TV) 1. C.
Třídní učitelé provedou žáky celým procesem testování
3. Testování proběhne tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotníka.
4. Respirátory žáci odloží pouze krátce při vlastním testování.
5. Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den a hodinu, bude otestován bezprostředně po příchodu do školy.

Testování nepodstupují žáci, kteří předloží jeden z následujících dokladů:

1. Certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní.
2. Lékařské potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, kdy od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dní.
3. Platný negativní test z odběrového místa (antigenní test platí 24 hodin a PCR test platí 72 hodin)
Tento doklad žáci předloží svému třídnímu učiteli na místě testování.

Základní hygienická pravidla dle opatření

1. Mytí a dezinfekce rukou.
2. Ochrana úst a nosu respirátorem. Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni v učebnách, ochranný prostředek mít nemusí.
V případě odmítnutí testování musí žák nosit respirátor po celou dobu pobytu ve škole.
3. Větrání.
4. Rozestupy (vždy, kdy je to možné).

Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy