Aktuality

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE OD 3. LEDNA 2022

Testování podstupují všichni žáci, tedy i ti očkování a po prodělaném onemocnění COVID-19. V období od 3. do 16. ledna 2022 bude ve škole probíhat pravidelné preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek. Od 17. ledna 2022 bude testování probíhat v pondělí nebo první vyučovací den v týdnu, po dobu platnosti mimořádného
opatření. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně
po svém příchodu.

Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy