Aktuality

Simulace Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Mladí demokraté pozvali studenty středních a vysokých škol na Simulaci Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

Simulační jednání se konalo ve středu 19. října 2022 od 9:00 hodin v Harmony Club Hotelu, jelikož na Krajském úřadu probíhá rekonstrukce jednacího sálu.

Studenti si prostřednictvím přednášky prohloubili znalosti o fungování samosprávy, podebatovali o lokální politice a ve druhé části si vyzkoušeli role zastupitelů během simulačního jednání.

Podklady k jednání a psací potřeby byly k dispozici u prezence. Několik vybraných studentů získalo na základě prezentačních a argumentačních schopností zájezd do Evropského parlamentu v Bruselu či Štrasburku a věcné ceny v podobě knih.

Událost se konala za finanční podpory z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia tvořeného Nadací OSF, Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu.

Naši školu reprezentovali studenti třídy 3. A:
Ema Nogawczyková, Martin Kreis a Jan Kyselý