Aktuality

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení školního roku 2021 / 2022

TŘINECKÉ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, které se koná 1. 9. 2021 v 10:00 hod v kině KOSMOS.

První ročník oboru Veřejnosprávní činnost sraz ve škole v 8:00 hod.

První ročník oboru Informační technologie sraz ve škole v 8:30 hod.

Zde proběhne testování žáků, třídnická hodina a informační schůzka k adaptačnímu kurzu. Poté se za doprovodu třídního učitele zúčastní slavnostního zahájení.

Ostatní ročníky sraz v 9:00 hod ve škole, kde proběhne testování žáků či kontrola potvrzení. Poté se zúčastní slavnostního zahájení

V případě účasti zákonných zástupců je nutné dodržet podmínky pro účast na hromadných akcích.

Ing. Olga Nádvorníková, v.r.
ředitelka školy