Aktuality

TechnoLab

Naše nová učebna vznikla v rámci projektové výuky a bude sloužit pro výuku počítačových sítí, 3D tisk, robotiku a spoustu dalších studentských aktivit. Místnost začala vznikat koncem minulého školního roku v místech bývalých šaten, které již řadu let sloužily jako skladiště. Nejdříve bylo nutné celý prostor vyklidit, následně pak došlo k demontáži šaten a instalaci sádrokartonových příček. Studenti pak navrhli topologii počítačové sítě, která bude v místě sloužit i k výuce, a vlastnoručně za dohledu pedagogů si ji i zrealizovali. Nutno podotknout, že realizace místnosti se obešla bez jakýchkoli subdodávek a prací externích firem a vše si škola realizovala sama.

Momentálně mají studenti oboru informační technologie učebnu volně k dispozici každé pondělí po šesté vyučovací hodině a mohou si zde pracovat na ročníkových, ale i vlastních projektech, ke kte rým mají k dispozici veškerou techniku, která je v učebně umístěna.Tato učebna určitě velmi přispěje k realizaci zajímavých studentských prací.

Z již realizovaných je třeba představit například Arduino tři robotická autíčka, stavbu 3D tiskárny, Arduino zabezpečovací zařízení, robotického pavouka, robotickou ruku a plno dalších.