Aktuality

Testování žáků od 1. září 2021

Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 20. 8. 2021 proběhne ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 screeningové testování žáků neinvazivními antigenními testy.

1.září se žáci dostaví před budovu školy ve stanovených časech. Zde si je převezmou třídní učitelé, kteří budou koordinovat realizaci testování.

První ročník oboru Veřejnosprávní činnost sraz před školou v 8:00 hod.

První ročník oboru Informační technologie sraz před školou v 8:30 hod.

Ostatní ročníky sraz před školou v 9:00 hod .

Poté se všechny ročníky v doprovodu třídních učitelů zúčastní slavnostního zahájení školního roku, které se koná v kině KOSMOS v 10:00h (povinné použití respirátorů a rozestupů)

V případě účasti zákonných zástupců je nutné dodržet podmínky pro účast na hromadných akcích.

Postup testování

1. K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
2. K testování budou použity antigenní testy Genrui BioTech.
3. Testování proběhne tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotníka.
4. Respirátory žáci odloží pouze krátce při vlastním testování.
5. Třídní učitelé provedou žáky celým procesem testování, s nímž se můžete seznámit prostřednictvím instruktážního videa: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4&t=60s
6. Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den a hodinu, bude otestován bezprostředně po příchodu do školy.

Testování nepodstupují žáci, kteří předloží jeden z následujících dokladů:

1. Certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní.
2. Lékařské potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, kdy od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dní.
3. Platný negativní test z odběrového místa.

Tento doklad žáci předloží svému třídnímu učiteli na místě testování.

Bližší informace k testování žáků i provozu škol v době koronaviru jsou dispozici na webu edu.cz: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

Povinnosti pro žáky, kteří byli v posledních 14 dnech před návratem do školy v zahraničí

1. Pokud je žák platně očkován proti Covidu-19 nebo zda v posledních 180 dnech prodělal onemocnění Covid-19, je umožněn přístup do školy.
2. Pokud ne:

a) Pokud se žák vrátil ze země zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy), může být vpuštěn do školy ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je však povinen používat respirátor. Test na Covid-19 musí být proveden do 5 dnů od návratu do ČR.

b) V případě, že se vrátil ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy) nebo země černé (země s extrémním rizikem nákazy), musí se žák podrobit samoizolaci a do výsledku RT-PCR testu, který ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy.

Základní hygienická pravidla dle opatření

1. Mytí a dezinfekce rukou.
2. Ochrana úst a nosu respirátorem. Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni v učebnách, ochranný prostředek mít nemusí. V případě odmítnutí testování musí žák nosit respirátor po celou dobu pobytu ve škole.
3. Větrání.
4. Rozestupy (vždy, kdy je to možné).

Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy