Aktuality

Třídní schůzky

Srdečně zveme všechny zákonné zástupce na třídní schůzky, které se budou konat v pondělí 1.10.2018 v 15.30 hodin.

Program:
– Seznámení s výroční zprávou za školní rok 2017/2018
– Organizace školního roku ( Erasmus+, lyžařský výcvik, exkurze)
– Volby zástupce rodičů a zletilých žáků do školské rady.

Kandidáti jsou:
1. Iveta Slowiaczková
2. Alena Pěgřimová
3. Renata Chýlková
4. Jan Mrugala