Aktuality

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 odst. 2) až 5) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou (denní forma studia).

Počty přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:

> 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – 30 žáků
> 63-41-M/02 Obchodní akademie – 30 žáků
> 18-20-M/01 Informační technologie – 30 žáků

Kritéria přijímacího řízení a další informace najdete na našich stránkách v sekci PRO UCHAZEČE – Přijímací řízení.

V Třinci 30. ledna 2019

Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy