Aktuality

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVA, s.r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 odst. 2) až 5) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou – denní forma studia.

Počty přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:

Ø 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – 30 žáků
Ø 63-41-M/02 Obchodní akademie – 30 žáků
Ø 18-20-M/01 Informační technologie – 30 žáků

Kritéria přijímacího řízení a další informace najdete na našich webových stránkách v sekci PRO UCHAZEČE – Přijímací řízení.

V Třinci 29. ledna 2020

Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy