Aktuality

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, 2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou (denní forma studia).

Počty přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:

> 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – do naplnění kapacity 30 – ti žáků
> 18-20-M/01 Informační technologie – do naplnění kapacity 30 – ti žáků

Organizace 2 kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:

Vyhlášení: 16. 5. 2018

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání: do 23. 5. 2018

Přihlášky na předepsaných tiskopisech. Jelikož nebude povinnou součástí přijímacích zkoušek jednotná (státní) přijímací zkouška, je nutné k přihlášce doložit počet bodů jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT z prvního kola. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné!

Termín konání pohovoru je 24. 5. v 8.00 hodin.