Aktuality

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění 2. kolo přijímacího řízení do oboru:

Ø 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – do naplnění kapacity

Organizace 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

Vyhlášení: 24. 5. 2021

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání (na předepsaných tiskopisech) : do 7. 6. 2021

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 V 2. KOLE

1. Průměr prospěchu na ZŠ

(výsledek z pololetí předposledního ročníku a pololetí z posledního ročníku) max. 40 bodů

ɸ 1,00 – 1,50……………………………………………………………………………………………………..40 bodů
ɸ 1,51 – 2,00……………………………………………………………………………………………………..30 bodů
ɸ 2,01 – 2,50……………………………………………………………………………………………………..20 bodů
ɸ 2,51 – 2,99……………………………………………………………………………………………………..10 bodů
ɸ nad 2,99 …………………………………………………………………………………………………….…2 body

_________________________________________________________________________________

Součet max. 40 Bodů

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM NA www.tria-tr.cz A NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY 8. ČERVNA 2021. UCHAZEČI BUDOU PŘIJATI KE VZDĚLÁVÁNÍ V TOMTO POŘADÍ AŽ DO NAPLNĚNÍ KAPACITY.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých. To znamená do 22. 6. 2021

V Třinci 24. května 2021
Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy