Aktuality

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů ve středu 25. 10. 2023 pro žáky TŘINECKÉ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY ředitelské volno.