Aktuality

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024 – JARO

Jaké byly výsledky maturit na naší škole v tomto školním roce?
4.A – obor Veřejnosprávní činnost
Hrubá úspěšnost 100%, čistá úspěšnost 100%, 7 studentů s vyznamenáním.

4.C – obor Informační technologie
Hrubá úspěšnost 91,6%, čistá úspěšnost 95,6%, 12 studentů s vyznamenáním.

Za vedení školy i celý pedagogický sbor blahopřeji všem absolventům k vynikajícím
výsledkům u maturitní zkoušky a přeji mnoho úspěchů při studiu vysokých škol, v praxi i
v podnikání.

Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy