Aktuality

Žáci nezahálejí ani nad rámec svých povinností!

Jako každý rok, absolvovali naši žáci 3. a 4. ročníků opět Maturitní trénink.

Čtvrťáci už potřetí. Poprvé tak činili ve třetím čtvrtletí, když byli ve třeťáku, podruhé v prvním čtvrtletí ve čtvrťáku a potřetí v tuto dobu. Díky vzdálenému přístupu tak lze konat i přes nepříznivou situaci, kdy zůstávají doma. Trojím průchodem těmito testy tak vidí svůj progres před ostrými maturitními zkouškami.

První výsledky pro třeťaky tímto také dávají možnost zjistit, nač se má škola zaměřit dostatečně dlouhou dobu před samotnými maturitami.

Žáci prošli testy z českého jazyka, anglického jazyka a čtvrťáci si také vyzkoušeli matematiku. Toto testování je přínosné jak pro samotné žáky, tak jejich učitele.