Aktuality

ZAJÍMAVÁ EXKURZE V ČESKÉ TELEVIZI

Doma ji máme snad všichni, její společnost je příjemná, nabízí nám všem denně mnoho informací, poutavých pořadů. Vidíme tak výsledky práce stovek lidí, kteří pro nás její denní přenosy připravují.

V čem spočívá práce televizních pracovníků, jaká je její náplň, z nás ví asi málokdo. A tak jsme se na ni jeli podívat. Třídy 1. A, 1. C a 2. A navštívily ve dnech 21. a 28. listopadu t. r. Televizní studio České televize v Ostravě. Na Dvořákovu ulici jsme za příjemného počasí přišli po 9. hodině, ohlásili jsme se na recepci a za chvilku si nás vyzvedla paní redaktorka – dramaturgyně, referentka PR oddělení. Následně nás přes dvě hodiny seznamovala s fungováním a pořady TS Ostrava.

Nejprve jsme navštívili 2 studia, v jednom z nich jsme mohli pozorovat přípravu pořadu Dobré ráno, který televizní studio vysílá. Studenti si zde mohli také vyzkoušet zprávařský pultík, čtecí zařízení nebo kamerovou techniku. Prohlídka pokračovala v režijním komplexu, kde nás pan technik seznámil se zpracováním nahraných materiálů a náplní grafického pracoviště. Nakonec jsme navštívili střižnu, kde nám další usměvavý televizní zaměstnanec trpělivě vysvětloval podstatu své profese.

2 hodiny exkurze byly za námi, všichni jsme si odnášeli zajímavé poznatky, dojmy z nevšedního prostředí. Zážitek byl jen procházet kolem dveří s nápisy Sklad kostýmů, Sklad rekvizit, Maskérna, Režisér a dalších a dalších a dalších a dalších.

Pokud vás zajímá více informací a také možnost virtuální prohlídky televizního studia, stačí navštívit www.ceskatelevize.cz/ostrava/.

Ing. Olga Nádvorníková
Ing. Mária Schulhauserová
Ing. Renata Šlachtová