ŘEDITELSKÉ VOLNO

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů  od 27.6.2022 do 29.6.2022 pro žáky TŘINECKÉ OBCHODNÍ AKADEMIE...

LETNÍ CAMPY

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY pořádá týdenní LETNÍ ICT a English CAMPY .  Přihlášku si můžete stáhnout zde nebo vyzvednout na sekretariátu školy a odevzdat  nejpozději do 30. 6. 2022 (ideálně se zápisovým lístkem). Pro přijaté...

ERASMUS+: Na zkušenou do zahraničí

Program Erasmus+ je program mobility středního odborného vzdělávání v Evropě. Naše TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY pravidelně již více než 10 let umožňuje svým žákům zažít neopakovatelnou zkušenost pracovní stáže v zahraničí. V...

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Seznam přijatých uchazečů dle stanovených kritérií od školního roku 2022/2023 – 1. kolo přijímacího řízení ZDE. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Písemně se rozhodnutí o přijetí...