EDUgrant – Granty pro odborné střední školy

Naše škola se tentokrát zapojila do projektu, který si klade za cíl podpořit školy, které chtějí aktivně a smysluplně využívat moderní technologie ve výuce s důrazem na vhodnou metodiku.. Z dotace EDUgrant jsme pořídili hned 2 zařízení pro výuku odborných předmětů...

LETNÍ CAMP – POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY pořádá jako každý rok ICT a English CAMP.  Termín konání je 1. 8. – 5. 8. 2022 od 8:30 do 14:00 hod. Začátek je vždy v budově školy, otevřeno je od 8:00 hod. Svačiny a pitný režim je zajištěn....

ŘEDITELSKÉ VOLNO

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů  od 27.6.2022 do 29.6.2022 pro žáky TŘINECKÉ OBCHODNÍ AKADEMIE...

LETNÍ CAMPY

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY pořádá týdenní LETNÍ ICT a English CAMPY .  Přihlášku si můžete stáhnout zde nebo vyzvednout na sekretariátu školy a odevzdat  nejpozději do 30. 6. 2022 (ideálně se zápisovým lístkem). Pro přijaté...